CES
החדשות
החדשות

מה הוביל לפריצת דרך בעסקת שליט?

גרשון בסקין, אזרח ישראלי מירושלים הצליח לעשות למגעים לשחרור שליט את מה שממשלות ישראל לא הצליחו לעשות בשנים בהן היה בשבי. הערב, במשדר מיוחד שישודר אחרינו הוא מציג לאילנה דיין את המסמכים שהובילו לפריצת הדרך, ולשחרור שליט