CES
החדשות
החדשות

סוריה: הנשיא אסד יוצא אל ההמון

לראשונה לאחר חודשים באופן יוצא דופן אסד יוצא היום אל ההמון, אלו שתומכים בו. בינתיים ברחובות עסקים כרגיל. 8 הרוגים בחומס, בהם הפעם גם כתב הטלוויזיה הצרפתית