CES
החדשות
החדשות

חבר נצרת עילית: שהערבים יתאיידו

בסרטון ברכה שאירגנה נצרת עילית עולה "ברכה" מטרידה ביותר. "אני מאחל לעיר שתהיה קולטת עלייה", אמר חבר המועצה זאב הרטמן ואז הוסיף, "שיתממש חזונו של בן-גוריון ושכל הערבים יתאיידו"