הבהרה: למען הסר ספק יובהר כי למשרד עורכי הדין שצילום שלו נראה בכתבה אין קשר לטענות שעולות בה.

תגובת ג.ח פרימיום וגבריאל חכים: "הפעילות המוזכרת על ידכם כ'תציעו לי' אינה של ג.ח פרמיום אלא אך ורק של חברת צריכה ומיגון ישיר. חברת "פרמיום" ביצעה בעבר שרות שיווק חיצוני באמצעות מוקדי מכירות לחברת "צריכה" לתקופת זמן קצרה. פעילות החברה מבוצעת ממוקדי מכירות המצויים בכל רחבי ישראל והכתובת המצוינת על ידכם הינה מענה של מרשתי לצורך קבלת דברי דואר בהתאם להוראות הדין.

תגובת חברת צריכה ומיגון ישיר: "הפעילות המסחרית המכונה 'תציעו לי' אינה של מתן הלוואות כלשהן, אלא במה המאפשרת ללקוח למצוא מסגרות מימון ואשראי, בהתאם להוראות הדין. החברה אינה מתחייבת כלפי הלקוח לתוצאה כלשהי מלבד השתדלותה למצוא גורם מימון. לאחר יצירת הקשר הראשוני כל ההחלטות נעשות בין הלקוח לגורם המממן בלבד. הלקוחות חתומים על מסמך ובמסגרתו אין החברה מתחייבת שבקשתם תאושר".
 
תגובת רן הרינג: "פעילות  חברת תציעו לי לא הוזכרה בפסק הדין כקשורה אליי בדרך כלשהי. מנהל חברת צריכה נשאל על פעילות הנוגעת למוצרי החשמל בלבד ושרותי ייעוץ הניתנים בתחום זה. אין כל קשר בין פעילות החשמל לפעילות אחרת של חברת 'תציעו לי'".