תגובת רשות הטבע והגנים: "רשות הטבע והגנים מנגישה את אתריה לציבור על כל גווניו ללא הבדלי דת ובהתאם למצאי הערכי הקיים בשטח ובאתרי מורשת טבע ונוף. עובדי הרשות מגלים רגישות במידת האפשר, על מנת לאפשר חווית ביקור מהנה ומתחשבת לכלל האוכלוסיות המבקרות באתרים. האוכלוסייה החרדית מרבה לבקר באתרי הרט"ג וחשוב לאפשר לה לבקר באתרים הלאומיים כחלק מהחיבור לחברה. ככלל הרשות מנגישה את המידע על פי שיקולים מקצועיים ענייניים אשר מכוונים למרבית האוכלוסייה הפוקדת את אתריה. הרשות צריכה להיות רגישה גם לצרכים של האוכלוסייה החרדית. הסרט הופק לפני עשור, לאור הפניה הנושא ייבדק וייבחן".