תגובת ראש הממשלה נתניהו: "אם הדבר היה דרוש כדי להציל את עורו, עד המדינה ניר חפץ היה גם מעליל על משפחת נתניהו שהיא אחראית לרצח ארלוזרוב".