השר יואב גלנט מסר בתגובה: ישיבת הקבינט נקבעה לאחר יציאתו של השר לחו"ל. יובהר כי הנסיעה והשימוש בכרטיסים נעשו באישור היועמ"ש והוועדה להיתרים במשרד מבקר המדינה. התשלום בעבור הטיסות והמלון נעשה באופן פרטי על חשבונו של השר. כיוון שלא ניתן היה לשלם על הכרטיסים, הציע השר ביוזמתו לתרום את ערכם הכספי לטובת חיילים בודדים או פצועי צה"ל. הוועדה המוסמכת לנושא, בנוכחות מבקר המדינה, אישרה את הנסיעה ואת הצעת השר לתרומה.