CES
החדשות
החדשות

הקרבות הקשים על מחירי הבשר הטרי

לאחרונה אישר משרד החקלאות לייבא בשר טרי וכשר גם מפולין. זו הייתה יריית הפתיחה לקרב בין הרשתות והמותגים - קרב שבו אנחנו הצרכנים - יוצאים מורווחים. כבר היום הוזלו מחירי הבקר הטרי בעשרות אחוזים, והוזלות נוספות עוד צפויות בהמשך. אלה מחירי הבשר החדשים