NEXTER
תגובות (2 תגובות ב-2 דיונים)
2. מים
מגניב אבל אצלנו יש רכבים מתחת למים
* חגי    08/01/20 | 17:53
1. אז אם עד עכשיו הצלחנו לשמור על הפרטיות שלנו בעתיד של טיוטה נאבד אותו לגמרי
* ב   08/01/20 | 14:19