NEXTER
תגובות (1 תגובות ב-1 דיונים)
1. עתיד תחבורת העולם תלויה בפורמט של אובר
חקי חיון , על מנת לפתור את כל בעיית התחבורה בעולם כולו , יש להתיר לכל נהגת ונהג נורמטיבי ברחבי העולם להשתמש במכוניתו כבמונית.
* חקי חיון   11/11/19 | 21:12