NEXTER
תגובות (1 תגובות ב-1 דיונים)
1. לגבי גרטה, היא אכן ילדה חמודה
אבל האירגונים שטפו לה את המוח בכל כך הרבה שטויות תוך כדי ניצול הומגבלות שלה. וההסבר: האדם לא משפיע על האקלים העולמי כהוא זה. בכל זמן נתון יש כ 20 הרי געש פעילים ברחבים הגלובוס ויש כ 300 התפרצויות בשנה. התפרצות ממוצעת פולטת זיהום וחלקיקי פיח בכמות שפולטת כל האנושות במשך שנה שלמה. להפגנות תמיכה לא יצאו מיליונים אלא כמה אלפים, שהיו יוצאים להפגנה גם על כריתת עץ או גיזום דשא.
* סקפטי   09/10/19 | 11:18