HIX
תגובות (6 תגובות ב-5 דיונים)
5. עדין חמודה
אני לאהוב אסיתיות יפות חמודות ציתניות מתמסרות
* moozot דה לה קנדיוטי   31/01/18 | 03:01
4. חבל. השומה דווקא מגניבה
* .   30/01/18 | 14:44
3. לפני הפרסום!
״נאחל להם בהתחלה״? סירייסלי? מה, ״שיהיה לכם בהתחלה״? זה האיחול? רבאק!
* תעשו הגהות לכתבות שלכם   29/01/18 | 23:32
2. שלא נדע איזה מקרים נוראיים, רק בריאות !!!
* ורק בריאות   25/01/18 | 15:20
1. ה' ישמור. באמת נורא ואיום
* צלילה   25/01/18 | 11:15
ישמור? הוא זה שגרם לזה
* רומן   04/02/18 | 15:13