רוח
תגובות (10 תגובות ב-7 דיונים)
7. לא אותו קורח
מצחיק שכתבה שלמה לא מציעה תיקון לעוול ההיסטורי. קורח החולק על משה וקורח אליו משווים עשירים אינם אותו אדם. קורח העשיר, מלך לידיה (ממלכה קדומה באזור מערב טורקיה של היום), מלבד עושרו ידוע בעיקר בשל מלחמתו עם פרס של כורש (שבה הפסיד לאחרון), ואולי גם יש לו קרדיט בהמצאת המטבע (שנוי במחלוקת). אימפריית לידיה הייתה ידועה בעושרה הרב וכך גם העומד האחרון בראשה, קורח, או קרויסוס (Croesus) בלועזית. אני לא יודע איך קרויסוס הפך במרוצת הזמן לשמו המבלבל קורח, אבל כנראה שהדבר אירע בשל אפקט הטלפון השבור. קורח המקראי לא היה ידוע בעושרו, שהרי היה יוצא מצרים כשאר בני ישראל במדבר וכל הונו היה מורכב ממה שהצליח לסחוב על גבו ובהמותיו, לאחר עבדות בת דורות רבים. כנראה שהביטוי עשיר כקרויסוס (השגור גם באנגלית, אגב - Rich as Croesus) לא התגלגל מהלשון העברית באותה קלות כמו עשיר כקורח. מישהו, או כמה מישהוים, בשרשרת כנראה בלבלו בין השניים ועם קצת מזל והרבה בורות הביטוי השגוי תפס את מקומו של הביטוי הנכון וקורח החולק קיבל נדבך נוסף לקורות חייו - עשיר. למרבה האירוניה, כיום, אם תשאלו אדם מן המניין מיהו קורח, סביר להניח שעושרו, פיקטיבי ככל שיהיה, הוא הדבר הראשון, ואולי היחיד, שאותו אדם יקשר אליו.
* תומר   17/03/19 | 15:35
תודה על ההסבר
לא יודע מה המקורות שלך, אבל בהחלט נשמע אמין. שבוע טוב גבר.
* עמי   22/06/19 | 20:36
עיין תלמוד בבלי פסחים קיט, א אמר רבי חמא בר' חנינא: שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים. אחת נתגלה לקרח, ואחת נתגלה לאנטונינוס בן אסוירוס, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבא. "עשר שמור לבעליו לרעתו" אמר רבי שמעון בן לקיש: זו עשרו של קרח. "ואת כל היקום אשר ברגליהם", אמר רבי אלעזר: זה ממונו של אדם שמעמידו על רגליו. אמר רבי לוי: משאוי שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות בית גנזיו של קרח, וכולהו אקלידי וקליפי דגלדא (=אלו רק המפתחות והמנעולים של הארנקים). ויש עוד מקורות בחז"ל מדוקדקות מהפסוקים
* עמיחי כץ   23/06/20 | 00:46
6. קורח
מצינו בגמרא (פסחים קיט ע"א): "אמר ר' לוי, משאוי שלש מאות פרדות לבנות, היו מפתחות בית גנזיו של קרח". ומפרש רשב"ם: "שלש מאות, לאו דווקא, וכן כל שלש מאות שבש"ס". כל טוב ובשורות טובות
* זיו   08/06/13 | 20:31
5. מה באמת קורח
* לינוי   02/11/09 | 20:36
4. לידיעתך שהרה
לפי אחד המדרשים נכתב מה שלא באמת כולם יודעים אבל זה הדבר הנכון למחלוקת-קורח היה גלגול נשמת קין ואילו משה היה נשמת הבל וקורח היה צריך לתקן את חטאו אך לא עשה זאת מפאת היצר הרע שנכנס בו במידה הכי רעה והיא - הגאווה גם ניכתב במדרש כי אותו מקום שבו חנו בני ישראל וקורח ניבלע בו זהו אותו מקום שבו קין רצח את הבל הוויכוח ביניהם היה לא רק על הקרבן קין לא היה טיפש הוא היה על אחות תאומה שנולדה עימם כי קין נולד עם אחות אחת ואילו הבל נולד עם שתיים מחוה ובזה קורח התבאס שהוא הבכור קיבל משמים רק אחת (תוכלי למצוא הכל בספר אהבת חיים) והוויכוח הנכון ביניהם היה על האחות והגאווה כאחד שקרח טען שאם רצח את משה בגלגול שעבר אז ציפורה ובתיה התאומות מהגלגול הקודם שייכות לקין הוא קורח מכיון שהוא המייבם את אחיו ואם כך היא (בתיה או ציפורה )הן של קורח ולא של משה אך משה ענה לקורח שכל זה היה נכון רק אם לא היה מקבל קרון עור פנים ולא היה זוכה לדבר עם ה ולהביא את התורה ועוד מופתים כמו המכות והיציאה לחירות ממצרים הנעולה משמע שהוא זכאי להן והיא לא אשת איש. יפה הא?תודה 
* אלי ישראלי   23/06/09 | 15:05
3. חחחחחחחחחחח זה נגמר כמו בדיחה !
* שחר   23/06/09 | 11:28
2. קורח אכן צדק במחלוקת
יש פרשנים מודרניים שטוענים כך נסי את רשב"ג.
* יש פרשנים   23/06/09 | 00:51
על כך נאמר "ובני קורח לא מתו" - הם קיימים גם בימינו
* רק האדמה כבר לא בולעת אותם   01/04/16 | 13:34
1. איזו היא מחלוקת לשם שמים?
מחלוקת בית שמאי ובית הלל.ואיזו היא מחלוקת לא לשם שמים? קורח וכל עדתו.
* ותפסיקי לבלבל לנו את המח שהרה   21/06/09 | 23:11