makoland
תגובות (1 תגובות ב-1 דיונים)
1. עדיף להיות גמד
בתור "גמדה" (1.55 מ') אני חייבת להודות שהעולם מחייך לנמוכים! 1. תמיד עומדים ראשונים בהעמדות על במה וכאלה... 2. כשמנסים לחסום לך דרך לאנשהו קל לך פשוט להתכופף ולהתחמק. 3. אם נופל לך משהו על הריצפה - זה לא כזה סיפור להרים אותו (בדר"כ גם הראשונים למצוא כסף!) 4. והכי חשוב, אנחנו נדהמים כל פעם מחדש מההרגשה של להיות גבוהים (כי תמיד אפשר לטפס, אבל כמה נמוך אפשר לרדת? :)
* שני   19/10/12 | 02:07