LIVING
תגובות (8 תגובות ב-7 דיונים)
7. מומלץ לבצע הדמיה אדריכלית
גרפית הדמיות אדריכליות.. 3d.grafit@gmail.com
* מעצבת פנים    06/11/19 | 21:40
6. לא מתאים למאקו זה ירידה ברמה
בושה
* ערן   18/02/19 | 05:43
5. משעמם
* שמרית   17/02/19 | 09:40
4. ב 1500 שקל כל אחד יכול
חברים 1500 שקל ואתם הכוכבים של מקו
* בריק ואבנים   16/02/19 | 18:13
3. המרשם מהרופא חייב להגיע
פשוט בדיחה
* גינה אלומה   15/02/19 | 14:15
2. נראה קצת תמהוני
האשה עפה על עצמה. מעצבת פנים כושלת בעברה.
* מזה הנרקסיסיזים הזה??   13/02/19 | 17:21
1. פשוט בושה
0 רמה עיצובית
* סמי אלומיניום   02/02/19 | 20:02
עיצוב של ענבל ברקובית
ענבל ברקוביץ של מי שולחנות הסלון?? תודה
* שר   08/02/19 | 11:45