NEXTER
תגובות (2 תגובות ב-2 דיונים)
2. פרינג׳ אחת הטובות!!
* מומלץ!   03/01/15 | 13:16
1. ואז בא מוחמד ומאמיניו הפרמיטיבים וניסו להחזיר את
העולם לימי הביניים. מגורים על החלל מעולם לא נשמעו אטרקטיבים יותר!
* פאטימה   03/01/15 | 13:15