HIX
תגובות (10 תגובות ב-6 דיונים)
6. האמריקאים האלה חולים בנפשים. הפשעים שלהם מגיעים לשיאי עולם.
* מה טוב בחיים שם?   04/09/19 | 21:39
5. זוועת עולם
עונש עין תחת עין!
* מיה   28/08/19 | 20:20
עין תחת עין. שן תחת שן. תחת תחת תחת.
* נבלה סרוחה   31/08/19 | 22:24
4. סוף העולם הגיע, אישה חולההה, שתמות בייסורים
* לי   23/08/19 | 19:10
3. מאיפה כל הבהמות באים!!
מה זה נדבר הזה! מה התינוק עשה לך? חולת מפש! יש נשים מתקשות להכנס להריון ובת *ונה כמוך פשוט גוזלת את החיים!! לא יכולה לטפל בו, אין לך סבלנות תקפצי מהצוק בהמה!
* שרון   21/08/19 | 01:35
2. הלוואי שיתנו להם עונש מוות!!! והלוואי שגם פה יהיה יש יותר מדי שמקומם בבית קברות
* שלא נדע מטומאה   19/08/19 | 20:43
1. מחריד!! איך קיימים אנשים כאלה בעולם??? 😔😡😔
* אימא   15/08/19 | 17:10
אסביר:
אנשים כאלו, ובכלל, אסונות גדולים, קיימים מאז ומתמיד והמטרה העיקרית היא איזון. בהקשר של התודעה האישית, אירועים מסוג זה באים לפשט פרספקטיבה. פירוט נוסף ניתן למצוא תחת חיפוש של יין ויאנג (טוב ורע, אור וחושך)
* אפיפוני   16/08/19 | 13:56
עדיף שתסתום
אדיוט
* גילי   17/08/19 | 18:10
הורתה לחברתה לשרוף את תינוקה
לדעתי- שתיים לא שפויות, אבל צריכות להיענש.
* אני   19/08/19 | 20:15