reality
תגובות (4 תגובות ב-4 דיונים)
4. אחלה זמר
* מישהי   19/08/10 | 22:35
3. יש לזוג הזה טעם טוב אחלה בחירה המויאל הזה
זמר נשמה תרתי משמע
* ידידה   18/08/10 | 09:06
2. חבל על הזמן הראל מויאל יעשה להם את הערב לבלתי נשכח
שווה ביותר
* ריטה   18/08/10 | 08:24
1. הם כבר זכו שהראל רוצה להופיע בחתונה שלהם
*  גם אני רוצה את הראל מויאל    16/08/10 | 17:54