NEXTER
תגובות (2 תגובות ב-2 דיונים)
2. עד 4000? אפשר עד 2000 למצוא מחשבים סבירים לגמרי.
למה לעבוד על הציבור...
* יקר רצח הגזמתם   19/10/19 | 22:01
1. לא נראה לי שזה לגטימי להשוות מסך 14 עם 13 אינץ
אתם משווים מחשב עם מסך 14 אינץ מחשבים עם מסכי 13 ואז בודקים חיי סוללה ונוחות מקלדת? ברור שהנוחות לרוב במקלדת ובמסך תהיה יותר נוחה ואיכותית עם מחשב 14, אם הייתם משויים עם מסכים בגדלים שווים זה היה הגינוי.
* מבין במחשבים   19/10/19 | 20:48