HIX
תגובות (14 תגובות ב-11 דיונים)
11. פסל
האמריקאים ואלה שגרים מי חוץ לארץ ישראל הם מעמידים פסלים מי חוץ לבית שלהם בגינה ואלו שחוגגים את חג המולד הפסל ניראה מושקע אז זה לא יכול להיות אחרת
* פסל   21/03/18 | 08:24
10. סתם שאויות אם זה היה רציני הם היו טורחים לפרסם גם נקודת ציון על המפה
* אביעד   12/03/18 | 16:59
9. שקית שחורה על שיח
ממש קריפי...
* h   04/03/18 | 20:08
8. למי שעדיין לא יודע או לא מבין הסיבה היחידה שלא מודים
שיש חייזרים היא שכבר שנים ממשלות ותעשיות שלמות גונבות טכנולוגיות מתקדמות מחייזרים שמתרסקים בטעות על כדור הארץ. הם גונבים את המידע ועושים כסף גדול על חשבוננו זו גם הסיבה שכל סרטי הקולונוע מתארים את החייזרים כיצורים אכזריים שרוצים להשתלט על כדור הארץ למרות שההיפך הוא הנכון- הם רק רוצים לעזור לנו. אבל מנסים לזרוע פחד באוכלוסיה והסיבה היא כמו תמיד- כ ס ף !!!
* תתעוררו    02/03/18 | 13:26
7. אני פעם לא האמנתי עד שניתקלתי בשני מיקרים מוזרים
אחד היה בפולין כששלט בריזנט התמונה עליו מול עיני גדלה. ועד היום אני לא מבין מה קרה שם. השני בדרך לשדה התעופה בארץ בלילה ראיתי אור ככלי טיס בגובה רב זז בחלל מצד ימין לשמאל במהירות עצומה ונעלם באופק. עד אותו עב"ם שראיתי צחקתי ולא האמנתי לסיפורים, היום אני יודע שיש כאן עב"מים או שיש ידע לצבא כלשהו עם כלים שנעים במהירות האור
* קובי    01/03/18 | 19:40
הלכת לבדוק את הראש? אולי טיפול פסיכולוגי?
* אמא   24/03/18 | 09:07
6. רוח רפאים זו נשמה של אדם שמת ונמצא בכף הקלע.
* שרון   01/03/18 | 16:58
את חיה בחושך. שטויות של השטן
* ויקינגית    02/03/18 | 02:13
חייזרים כן וזה לא???
זה ידוע שרוחות רפאים זה נשמות שלא עולות למעלה כך גם יש בפירות וכל דבר שאוכלים, ואתם זה שאנחנו מברכים על האוכל אנחנו מתקנים את הנשמה ומעלים אותה למעלה
* אליה   02/03/18 | 17:06
5. לפי הגובה זה הפסל של
הנשיא הננס והאנס, קצב. אחרי הרשעתו, הוצאתי את הפסל שלו וזרקתי. מישהו לקח אותו והציב אותו בחצרו, כדי להפחיד עכברושים.
* ג. האוצר של בית הנשיא.   01/03/18 | 16:10
4. איך אתם לא קולטים?
זו השופטת פוזנסקי עם פרצוף של מופתעת.
* אדם   01/03/18 | 16:06
3. זה פסל ביי
* לילושש   01/03/18 | 13:48
2. לא נלחצתי
* לא נלחצתי   01/03/18 | 12:47
1. לא הבנתי מה מפחיד בתמונה גרועה של בן אדם?
ידוע שהמצלמה של גוגל מפקששת הרבה
* פח   01/03/18 | 11:48