פזם
תגובות (3 תגובות ב-2 דיונים)
2. באיזו שנה היתה מלחמת ההתשה?
* אביבה   17/02/18 | 17:48
רשמית ממרץ 69 עד אוגוסט 70.
בפועל, מתום מלחמת ששת הימים, עד סוף 70, וגם אחר כך המשיכו תקיפות מצריות מדי פעם עד מלחמת יום הכיפורים
* ד"ר יוסף פריאל   30/04/19 | 17:41
1. היכן המבצעים החסרים
1. היכן מבצע הלם: פיצוץ שני סכרים/גשרים (קינה ונאג חמדי) ופיצוץ תחנת הטרנספורמציה על קו המתח הגבוה אסואן קהיר על הנילוס העליון? זה "ה" מבצע שפתח את סדרת המבצעים הארוכים בעומק מצרים (הנילוס העליון)ץ עמודי המתח הגבוה בלוכסור היה אחר כך ("מפי אחד הסוסים כי הייתי בשניהם) 2. היכן חטיפת המכ"מ המצרי (P-12) לא המכ"מ הנייד מהאי גרין תחנת המכ"מ החדישה
* נחמיה דגן   05/07/15 | 17:55