NEXTER
תגובות (2 תגובות ב-1 דיונים)
1. חבל שאת כל מרצו הוא השקיע בניסיון להרוס משהו שאי אפשר להרוס
ועם כל הכסף שהיה לו, מה הבעיה לבנות מאות בתים אחרים במקומות אחרים?
* לא מבינה אותו   01/05/21 | 22:42
סם הכוח.. אסור ואי אפשר אז פרנציפ אני רוצה.. יש מצב שזה עושה סרטן
* אין שכל אין דאגות   02/05/21 | 04:11