רוח
תגובות (4 תגובות ב-4 דיונים)
4. מה עושה את החילונים חלק מהעם הנבחר?
מהתנ"ך אנחנו לומדים שרוב הפעמים היו כאלה שסטו מדרך ה' ולא עשו בשבילו כלום ואפילו יצאו נגדו, ואלה שנשארו העם הנבחר שלו זה רק הצדיקים שהמשיכו בדרכו. למה נוח ומשפחתו נבחרו להינצל מכל שאר האנשים? לשאר הנאשים אל היה אכפת מהקדוש ברוך הוא, רק נוח, לכן ה' בחר בו. ואברהם ולוט, שניהם היו אחים... אז למה אברהם זכה לניסים ולמצוות ולוט קיבל עליו רק קללות? כי אברהם הלך בדרך ה' והוא הוכיח לו שהוא נאמן לו, לעומת לוט שלא היה ממש אכפת מה ה' אמר לו. בינינו... מה ההבדל בין תל אביב לסדום ועמורה? האנשים במקומות האלה חוטאים כמעט באותה מידה...
* יהודי   16/05/10 | 10:54
3. ל1 ו - 2
רואים שלא הפנמתם מילה ממה שאמר העדר הוא אתם וגם אני כל אחד לזרם אחר- פתחו את התודעה - תאפשרו לאלוהים להיות גאה שיש לו ילדים חכמים ורוצים להחכים ולא חמורים כמו חמורים בני חמורים. גם אני חמורה כזו או אחרת, תודה.
* מורן   20/05/09 | 04:48
2. הקבלה
קבלה זו דרך חיים אולי? אנשים אובדים מנסים למצוא דרך, כך גם מר רייפמן,הבעיה היא העדר ההולך אחריו, כל אחד ואחד יכול למצוא את דרכו , לא צריך עזרה מאף אחד ובטח לא מרייפמן , הוא שימצא את דרכו שלו קודם כל, ושתהיה דרך ישרה, ורק לאחר מכן שיעביר משנתו הלאה.
* יאיר   19/05/09 | 20:44
1. עם סגולה נבחר לעבוד את בוראו["כי לי ישראל עבדים"].
ולא את הקבלה שאתה מדמיין.עלק קבלה מעשית,מה הצלחת לייצר?הכל קיים ואין חדש תחת השמש.
* למיסטר רייפמן   19/05/09 | 17:21