NEXTER
תגובות (11 תגובות ב-10 דיונים)
10. כל אחד מקבל מה מגיע לו
בב
* ירון   07/12/19 | 09:23
9. צריך לתבוע שוטרים על טייזרים
כל שוטר אלים לתבוע
* משקיף   29/11/19 | 21:13
8. אם המשטרה טוענת ששוטר יכול לתבוע אישית אזרח....
אזי גם האזרחים יתבעו אישית שוטרים מבלי שאלה יוכלו לקבל עזרה והגנה על ידי המדינה על חשבון משלם המיסים. כל שוטר יהיה חשוף לתביעות אישיות על ידי אזרחים אם כל שוטר חושב שהוא יכול להתעשר על ידי תביעה אישית נגד אזרח. הדרך היא דו כיוונית והדדית
* s   29/11/19 | 19:02
7. טוב מאודד
שילמד לקח
* עומר   28/11/19 | 15:55
6. ישר להבימה
* גיא   28/11/19 | 13:59
5. מחפסים לגמור את החודש השוטרים
לא מאמין להם שוטרי התנועה הפכו שקר לנורמה לפוצץ את הקופה של המישטרה ואים אפשר תביעה קטנה גם תוספת למשכורת שוטר ממציא לי שלא נתתי זכות קדימה להולך רגל במעבר חציה ולא היה כזה ולא ניברא הוא רק עבר במידרכה ולא היתה לא כוונה לחצות והשוטר מיתעקש שכן עבר לאחר מיכן למי תאמין תלך לבית המישפט למי השופט יאמין ותפסיד יום עבודה ולא בטוח שתזוכה אז שילמתי את הדו"ח 250 ₪ זאת המישטרה ככה מיתנהגים חצופים .
* אביב   28/11/19 | 12:19
4. רואים בברור את הנדיית נוסעת כאשר חצי גוף באוטו!
אם זה לא דריסה אז מה כן??
* neto   28/11/19 | 11:22
תסתכל לפני תחילת הנסיעה על מיקום הגלגל האחורי של הניידת...
תעקוב ותראה שהנהג נפל לפני שהגלגל בכלל הספיק להגיע לרגל שלו, זה מראה בבירור שהנהג רק עשה את עצמו
* יואל   03/12/19 | 10:58
3. ילדים מטומטמים!
* ילדים מטומטמים!   28/11/19 | 10:50
2. למה בבית משפט לתביעות קטנות?
מקומו של המביים הוא בכלא, ואת זה בית משפט לתביעות קטנות לא מוסמך לגזור.
* עמית   28/11/19 | 10:41
1. נהג המשאית
הנהג לא בסדר , כדי לחמוק מעונש , העליל על השוטר עלילת שוא. . ומגיע לו עונש גדול .
* מוראד    28/11/19 | 10:30