LIVING
תגובות (2 תגובות ב-1 דיונים)
1. אני שמה אפרוחי חופש על השולחן..לא כמנה כמובן
* מירי - אחד העם אחד   08/04/18 | 18:07
אפרוחי חופש זה ממש פריט מנצח
הם בחופש על השולחן ואנחנו נפסיק לאכול כי הם מנקרים לנו את האוכל
* פריט מנצח    18/11/18 | 17:56