NEXTER
תגובות (5 תגובות ב-4 דיונים)
4. חבל לא הייתי שם...
* אפרתי   30/05/12 | 14:11
3. הוא אידיוט, ולגבי הקונטקטי
האתר קונטקטי הוקם הרבה לפני שפייסבוק נהיה רעיון של מישהו, אז אפשר להתווכח מי עוד העתיק ממי...
* דוד   30/05/12 | 13:53
2. הבנתי
הבנתי רק וודקה
* הבנתי   30/05/12 | 10:46
1. 600 שקל?!?! זה כל הסיפור?!
* מצחיק   30/05/12 | 08:47
לא, זה רק מטוס אחד
* היו עוד מלא   30/05/12 | 09:17