NEXTER
תגובות (1 תגובות ב-1 דיונים)
1. על וייז אי אפשר לסמוך בשום מצב.
1. הוראות פניה לעיתים נאמרות ברגע האחרון כשכבר מאוחר מידי. 2. אין אחידות בהוראות לפעמים אומרים "פנה ימינה" ולפעמים "היצמד לנתיב הימני". כשאומרים "היצמד לנתיב הימני", אתה מצפה להישאר בנתיב על מנת שבעוד כמה מאות מטרים יקל עליך לפנות ימינה, אבל בוייז זה אומר בעצם לפנות ימינה, איפה ההיגיון? בכיכרות, לפעמים אומרים "המשך ישר" ולפעמים "צא בפניה ב....." לא אמין: אתה מקבל הודעה: "בעוד שמונה מאות מטרים פנה ימינה" ואחרי שניה ורבע שבה לא הספקנו לנסוע 50 מטר מגיעה עוד הודעה "בעוד ארבע מאות מטרים פנה ימינה". איך נסענו 400 מטרים תוך שניה ורבע? לא מעט פעמים מצאתי את עצמי מתברבר בגלל הווייז. אם הייתי סומך על האינטואיציה שלי הייתי מגיע ליעד בצורה מהירה ובפחות עצבים. חבל.
* מאיר   03/08/15 | 08:23