HIX
תגובות (5 תגובות ב-5 דיונים)
5. מתן שעשוים בתלינד
זה הזמן להדליק נוראה אדומה שאן דבר מובטח בעולם ועלנו ללמוד לקח ממה שאנחנו רואים שקרה במקומות בעולם ושלנו זה לא יקראה כי כול עולם או לימוד בחיים
* באדוי   06/12/19 | 08:09
4. מזלם שזה לא היה מתקן יותר גבוה אחרת מין הסתם רובם או כולם היו מתים.. מפחיד לבוא לפארקים בארצות כאלה
* עדי   03/12/19 | 00:42
3. כסף
עולם שלישי טמבל מי שמאמין בבטיחות שלהם. אותם רק כסף מעניין .
* הוריקן   02/12/19 | 22:59
2. זה קורה יותר ויותר
די להוציא את הפארקים האילה מחוץ לחוק!
* דורון   02/12/19 | 17:32
1. מוכן שיקרה לי בפארק בארץ רק בשביל לתבוע אותם אכ
* האיש   02/12/19 | 16:30