אוכל
תגובות (2 תגובות ב-1 דיונים)
1. 82 מעלות?
ב 76 הקרם יהפוך לחביתה...
* משה   17/12/12 | 14:27
ב82 נעלות החלמון עובר הליך של פיסטור, .
* ממי   17/12/12 | 22:15