רוח
תגובות (12 תגובות ב-6 דיונים)
6. אני אוהב את המזרחים הם גידלו אותי
גדלתי עם מאכלים מזרחיים, חינוך מזרחי , אני מודה להורים המאמצים שלי , בלעדיהם לא הייתי מגיע לאן שהגעתי, עם ישראל מאוחד לנצח. חג שמח לכולם.
* אשכנזי   30/08/13 | 09:51
5. איחוד מנהגים בישראל במקום הפרדה ואפלייה
כל עדה לקחה חלק מהמנהגים והניואנסים מהמקום ממנו באה, אני לא מבין למה כאשר אנחנו כולם פה בישראל לא מאחדים בין כולם למעיין "עדה ישראלית" אחת במקום להנציח את ההפרדה והאפלייה
* יוסי   30/08/13 | 04:08
4. אשכנז מחמירים יותררר
* ספרדים פחות תלוי במה   29/08/13 | 21:01
םפרדים ואשכנזים בהלכה
ראשית יש להדגיש שבהידות היו ויהיו שנויים בהלכותובמנהגים. שנית וזו עובדה שלא ניתן לערער עליה מנהגי ופרשנןץ והלכות יהדות ספרד קודמים וקרובים יותר ליהדות ארץ ישראל המקורית ולבבל. שלישית מוסכם על כולם שההחמרות הקיימות ביהדות אשכנז נובעות ולא במעט בשל התנאים הקשים בהם חיו קהילות אשכנז. מכל מקום כל המנהגים שהתפתחו לאורך הדורות בגולה חייבים להתבטל בישראל ומישראל לגולה. השטריימל והבגד השחור מקורם לא בארץ ישראל. אלה רק דוגמאות אבללא חסרים מנהגים ביהדות אשכנז מיותרים כמו לשמל קטניות בפסח. ההדרת הנשים.וגו..ושלא יספרו לנו שזה מנהגי אבות משום שתשאל השאלה איזה אבות ומאיזה נקודות זמן ואם לרבנים בגלות היה מותר לשנות גם לרבני ישראל צריך להיות מותר והתירוץ בו נוקטים רבי אשכנז אינו תופס.
* מוטי   30/08/13 | 06:09
3. אתה תועה בגדול!!!!
ברוב ההלכות בספרדים מקלים יותר מאשכנזים!! חוץ מזה זה הפוך הספרדים הולכים לפי הגיון ולוגית ולא האשכנזים
* מס 1   29/08/13 | 19:58
לא,לא הבנת.
הם כתבו שספרדים מקילים יותר,בד"כ. זה לא שאין הגיון ולוגיקה אצל הספרדים. בכל עניין הלכתי יש. גם אצל מנהגי ספרד וגם אשכנז. אך בעדות אשכנז אבד חלק מהמידע ע"כ נאלצו הרבנים להכניס הרבה הגיון ומחשבה כדי להגיע לפתרונות הלכתיות.
* אחת   29/08/13 | 21:58
על איזה הגיון מדברים
אתם מאמינים במשהו בלתי מוחשי שת'כלס אין לכם באמת הוכחה שהוא קיים ועל זה אתם מבססים כל צעד וצעד בחייכם תוך הפרדה ברורה מהאחר בתוך הקהילה שלכם בין אם מדובר בגזענות בין זרמים או בשוני בין המינים ואני כבר לא מדבר על מי שהוא בכלל לא בן אותה הדת... זה אגב מתאים לכל דת ולא רק יהדות
* יוסי   30/08/13 | 04:20
השנויים בהלכות
כוכם מסכימים שהיה בסיס קיים ממנו הוכנסו השנויים ומאחר טיהדות ספרד קודמת את יהדות אשכנז בכ 1000 שנים ומאיר ויהדות ספרד יונקת ישירות ממנהגי ארץ ישראל ממנה יצאו לגלות איו הגיוני יותר מאשר לקרב את מנהגי אשכנז למהגי ספרד הקודמים והמתבססים על המקור. כל ענין החשיבה ההגיונית של רבני אשכנז אין לה על מה להתבסס וכי רבני ספרד היו נטולי מחשבה ודוקא בתור הזהב של היהדות.?
* מוטי   30/08/13 | 06:16
2. טוב שהבהרתם שמדובר במחלוקת בהלכה בלבד
יש חילונים הטוענים שהחרדים גיזעניים יותר בגלל החלוקה הברורה בין ספרדים לאשכנזים לא מדובר בגיזענות מדובר בכך שכל אחד מכיר בדרכו גאה בה ורוצה לשמר אותה
* חרדית   29/08/13 | 19:19
Of course there is racism
Don't burry your head in the sand, there is a lot of racism especially within the Ashkenaz community. For example, marrying a Sepharady woman is only for Ashkenaz men who have a "mum", meaning they have a defect, either mental or phisical. Wait a minute, that reminds me of some other nation...oh, ya, the Nazis
* Motti   04/09/13 | 22:38
1. יש לכם טעות 90% מההלכות הספרדים מחמירים יותר
האשכזים זה לא קולה. הם לא מש מחמירים יש הרבה הקלות אצל הרמ"א לעומת הספרדים שמחמירים מאד
* אבי   29/08/13 | 14:56
נשמח כולנו בחג
חג שמח לכל עם ישראל
* צפי   29/08/13 | 15:38