NEXTER
תגובות (1 תגובות ב-1 דיונים)
1. זה כבר יותר מידי
על אף כל ההץקדמות הטכנולוגית, אנו צריכים לשים לב שניהיינו זומבים של מסכים. כל היום אנו מוקפים בקרינה והחיים שלנו הופכים למסך אחד גדול. צריך לשים לב ולהתחיל להמעיט בשימוש הבלתי פוסק והמתגבר הזה.
* מבקר ההווה   11/01/14 | 21:27