NEXTER
תגובות (2 תגובות ב-2 דיונים)
2. ניצול
לאנשים אין לב?! לוקחים דברים של אנשים שמתו במקום להביא את הדברים לקורבי המשפחה של הנספים
* נעה   21/07/14 | 18:36
1. כולם יודעים זה הרוסים!
* שלומי   21/07/14 | 18:02