NEXTER
תגובות (2 תגובות ב-2 דיונים)
2. מדינה מטומטמת נלחמת נגד תחנות רוח
האינטרנט יותר חזק ויותר חשוב ממשטרת ישראל או מבית המשפט בישראל
* ///   04/07/17 | 16:42
1. זה פשוט עצוב
זה בזבוז כסף וזמן אי אפשר להגביל את האינטרנט תוך דקה אפשר לעקוף הכל עם טור או VPN עדיף לתרום לבריאות
* רון   04/07/17 | 12:42