HIX
תגובות (2 תגובות ב-2 דיונים)
2. לגבי רציחות הסמיילי פייס - ברור שמדובר ברציחות
סדרתיות של קבוצת רוצחים סדרתיים, או כת שטנית כלשהי. אין ספק בזה בכלל. 350 מתים - מחריד ביותר.
* שלום, נוף הגליל   01/12/19 | 18:04
1. כמה אנאלפבית אפשר להיות. "יצאו" עם א' ועוד בכותרת. מישהו עושה קריאה שניה כדי למנוע שטויות כאילו.
* תום   29/11/19 | 16:45