LIVING
תגובות (6 תגובות ב-5 דיונים)
5. שטויות
ו תוכל החיים שלנו מתארכת
* מיץ עגבניות    04/07/17 | 11:31
4. יורוקום מציע "אקמול" בהתמודדות עם זיהום אוויר קטלני בארץ
* לא בוחלים באמצעים לעשות קופה   22/06/17 | 17:09
3. האקולוגיה הורגת! זיהום אוויר בכבישים לרבות, אזור תעשייה חיפה
* די לאשליות!   22/06/17 | 17:07
2. נו באמת, אל תעליבו את האינטילגנציה שלנו עם פרסומת למזגן
פפףף
* עדי   21/06/17 | 11:43
אלא מה...?! כתבה מומנת, לקדם מזגן יורוקם ושאר שטויות.
* הת/אווררו, צאו לאוויר הצח, לא צריך יותר מזה כלום!   22/06/17 | 17:04
1. דרמות
כל שני וחמישי כתבה אחרת על זיהום אוויר בבית בקרש חיתוך במקרר בכל מקום להסתובב בגוש דן או בחיפה ממש הרוויר נקיא יאלללה כל מקום יש זיהום אוויר אנשים חיים הכל טוב
* סאלח    21/06/17 | 10:11