החדשות
תגובות (2 תגובות ב-2 דיונים)
2. לשנות את חוק יסוד הממשלה
להחלטותיה. ראש הממשלה יכתיב את קווי המדיניות הכללית של הממשלה לשריו ולרשויות המדינה,שאינם בתי משפט או הכנסת או כל רשות אחרת לפי חוק, ואלו מחוייבים לעשות כן לפי קווי מדיניות אלו. החלטות ממשלה בתמיכתו של ראש הממשלה בעלי אותו כח משפטי. ראש ממשלה ימנה ויפטר שרים כרצונו יקים וועדות ממשלה יקבע את סדרי הדיון בממשלה וחילוקי דעות בין משרדי או שרים הוא יקבע. ראש ממשלה יוחלף על ידי הכנסת לאחר בחירותו של ראש ממשלה אחר בבחירות חשאיות על ידי רוב חברי הכנסת. ראש ממשלה לא ייכהן יותר מ12 שנה התפטרות ראש הממשלה מחייבת את התפזרות הכנסת זולת אם הכנסת תוך 28 יום ראש ממשלה אחר. עם התכנסות של כנסת חדשה תיבחר בתוך 42 יום בראש ממשלה בין חבריה לפי חוק יסוד זה לא בחרה תתפזר הכנסת זולת אם נשיא המדינה מינה את המועמד שקיבל מספר הקולות הרב ביותר. הכנסת לא תפוזר על ידי חוק או על ידי צו כי אם רק לפי הליכים האמורים בחוק יסוד זה או אחר. אין לפזר את הכנסת מתוקף האמור בחוק יסוד הכנסת.
* א   12/03/18 | 14:53
1. חייבים שנוי בהול חרום
מדינת ישראל מזמן הייתה חייבת שנוי שיטת בחירות שנוי מבנה פרלמנטרי שנוי שיטת ממשל..או לפחות לאמץ את השיטה האמריקאית.לא יעשו זאת הפוליטיקה והאזרחים בארץ יחיו בטרוף מערכות לנצח.
* איצקו   12/03/18 | 11:48