LIVING
תגובות (1 תגובות ב-1 דיונים)
1. שימוש לא מיקצועי
מישהו חושב שאפשר לקדם טרנד בנושא מסויים ללא מחיר ? הרי הרהיטים הללו, אפילו אם ישמשו מישהו בהנאה ביעילות ובחיסכון, תמיד יהיה משתמש אחד או שניים, שיפגעו או יפצעו או יסתבכו מהפציעה. כאשר בונים רהיט בלי רגישות או תשומת לב לנושאים בטיחותיים, אז התוצאה יכולה להיות רעה. ספציפית לגבי מיחזור משטחי העמסה: הם ללא גימור המגן על המשתמש מפני בליטה דוקרנית של חתיכת עץ, או שבירה של פני העץ בצורה ובמקום שיכול לגרום פציעה מאד מאד מאד לא נעימה (בטוסיק או ב...) במאמר הזה אין שום אזהרה או הערה בנושא...
* s   20/10/16 | 06:44