NEXTER
תגובות (3 תגובות ב-3 דיונים)
3. כל הכבוד המצאתם אנטנה
רק רגע זה לא המאה הנכונה
* אבירם   23/07/14 | 19:48
2. ממש לא הבנתי מה זה עושה.
* שון   20/07/14 | 20:00
1. 1 באפריל עבר מזמן !
* מישהו עושה סיבוב עלינו   20/07/14 | 17:44