NEXTER
תגובות (2 תגובות ב-2 דיונים)
2. אני משלם 25 ש"ח על 2.5 מגה
בנטוויז'ן, ראוי לציין שאני גם לקוח שלהם בטלפון הקוי, ואולי בגלל זה קיבלתי מחיר נמוך כזה.
* ליאור   01/06/10 | 16:48
1. זה כל כך נכון!!!
אני עובדת מול חברות הספק- אף פעם על תסגרו על ההצעה הראשונה! תמיג תנסו לבדוק אם יש אפשרות למבצע משתלם יותר!
* חברה   01/06/10 | 12:22