NEXTER
תגובות (1 תגובות ב-1 דיונים)
1. כרגיל הממשלפח שלנו מבזבזת כספים
במקומות הלא נכונים, ממשיכים להילחם בלגלזציה על חשבנונו והיא בילתי נמענת!!!
* ליאור   18/03/19 | 13:47