HIX
תגובות (4 תגובות ב-4 דיונים)
4. ל 2 דומה לאחותך
דווקא דומה לאחותך .תעזבו כבר את שרה מה יש לכם ממנה
* שובל   29/03/19 | 23:04
3. מה אתם מפרסמים דברים כאלו?! ילדים קוראים את זה...
אין לכם מה לפרסם יותר??
* תעיפו את זה   26/03/19 | 05:10
2. זו לא רוח! זו שרה נתניהו!
* איציק   26/03/19 | 01:18
1. איזה חרטה
מה זה הלול המסכן הזה? זאת עריסה? פחחח עובדים בעיניים אי אפשר לצלם רוח!! מבויים בצורה הכי גרועה
* דנה   26/03/19 | 01:05