שי גבסו והמראות - "ארגזים"

שי גבסו והמראות - "נשק"

שי גבסו חוזר בו מאמירתו: "חובה להתגייס לצבא"