הטרמפולינה - ראיון והסינגל הראשון "קומבינטור"

הקליפ של "קומבינטור"