אחד השירים האחרונים שהלחין יאיר רוזנבלום ז"ל בתחילת שנות התשעים ("באפריל או במאי") נכתב באופן מיוחד עבור הזמר אדם. במקביל עבד רוזנבלום על "ונתנה תוקף", יצירת חייו. הוא דיבר אז על הצבע הקולי של אדם כמתאים לביצוע של היצירה. כעשור וחצי עברו עד שצוואתו של רוזנבלום הושלמה, עכשיו, סמוך ליום השנה למותו, בביצוע מיוחד שהקליט אדם לתפילת יום הכיפורים.

"ונתנה תוקף" הוא שיתוף פעולה ראשון בין אדם למעבד והמפיק המוזיקלי נדב ביטון, אשר לדבריו אתגר את עצמו ביצירה הזו, מתוך רצון להיות טוב לפחות כמו המקור, כיוון שמדובר ביצירה נצחית ובביצוע חריג ומרגש.

ונתנה תוקף

ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא נורא ואיום. ובו תנשא מלכותך, ויכון בחסד כסאך, ותשב עליו באמת. ותשב עליו באמת. אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד וכותב וחותם וסופר ומונה, ותזכור כל הנשכחות ותפתח ספר הזיכרונות, ומאליו יקרא, וחותם יד כל אדם בו. ובשופר גדול יתקע וקול דממה דקה ישמע ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון.

ויאמרו: "הנה יום הדין לפקוד על צבא-מרום בדין" - כי לא יזכו בעיניך בדין. וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון, כבקרת רועה עדרו, מעביר צאנו תחת שבטו, כן תעביר ותספור ותמנה ותפקוד נפש כל חי, ותחתוך קצבה לכל בריה, ותכתוב את גזר דינם. ובשופר גדול יתקע וקול דממה דקה ישמע ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון בראש השנה יכתבון ויום צום כיפור יחתמון.

כמה יעברון וכמה יבראון מי יחיה ומי ימות מי בקצו ומי לא בקצו מי במים ומי באש מי בחרב ומי בחיה מי ברעש ומי במגיפה מי ינוח ומי ינוע מי יישקט ומי ייטרף מי ישלו ומי יתייסר מי יישלו ומי יתייסר מי ירום ומי יישפל מי ייעשר ומי יעני: ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה!

(...) אמת כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם כי הם בשר ודם: אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, בנפשו יביא לחמו, משול כחרס הנשבר כחציר יבש וכציץ נובל וכצל עובר וכענן כלה וכרוח נושבת וכאבק פורח וכחלום יעוף! ואתה הוא מלך, אל חי וקיים.

>> עמיר בניון בשירים מאלבומו החדש