מוקי ויוסלס איי.די בשיר הראשון - "עוד יבואו ימים טובים יותר"