היום בלילה עם גורי אלפי - העונה החדשה ב-7.5 בקשת

 הופק ע"י NawiPro LTD - אסף נאוי