מזל שיש אותך

מה לא עשיתי / להיות קרוב לנשום אותך בנשמתי / אותך אני אוהב / ואת תמיד תהיי משאת ליבי / את כל חיי אני אתן / אתן לך כל מה שתרצי / מבט אחד שלך וכל העולם נרגש איתי

פזמון: איזה מזל שיש אותך / אלוקים שלח אותך אלי שלח / בכל מקום את נמצאת איתי / מרגיש אותך בליבי

איך שראיתי אותך / הרגשתי לנצח את תהיי שלי / כמו אדם וחוה האל רצה אותך איתי / זוהי דרך האדם / בואי אלי יפה שלי / זאת אהבת עולם / לך אתן כל מה שתרצי

פזמון: איזה מזל שיש אותך / אלוקים שלח אותך אלי שלח / בכל מקום את נמצאת איתי / מרגיש אותך בליבי

מושיק עפיה - "בשבילי"