ליאור נרקיס בהיכל התרבות - "מתוקה"

ליאור נרקיס בהיכל התרבות - "תגידי"

ליאור נרקיס בהיכל התרבות - "בשבילך"

ליאור נרקיס - סיקור המופע בהיכל התרבות