>> מי פרץ לפייסבוק של נאור אורמיה?; נאור אורמיה בדרך לקיסריה