שר-אל שר "רגע אמיתי"

שר-אל בערוץ 24:  "חלום מציאותי", "הולך עד הסוף", "קפה אצל ברטה"